Làm sao viết Introduction cho ngon?

Chứng minh xong cái muốn chứng minh, bây giờ còn cái Introduction. Bí, thành ra bí xị. Viết làm sao cho hấp dẫn đây, cho thấy bài toán của mình đầy ý nghĩa! (không được phịa, cái đó mới khó). Anh chị em cô bác thấy sao?

HTLuân

2 Responses to “Làm sao viết Introduction cho ngon?”

  1. longle Says:

    Viết introduction cũng khó, nhưng em thấy viết (hoặc nói) cho người không làm toán hiểu được vấn đề mình đang làm là khó nhất. Chẳng hạn nói với dân trong ngành, mình có thể dùng thuật ngữ, chứ nói với người ngoại đạo mà dùng từ chuyên môn là không được. Viết proposal thành công hay không cũng là ở chỗ mình viết mà người đọc proposal của mình có hiểu hay không.
    Một ví dụ đơn giản: Làm sao trong vài câu ngắn ngủi có thể giải thích được khái niệm “linearization”? Còn “stability” thì sao?

  2. gvietmath Says:

    Tôi nhớ ngày xưa thầy Nguyễn Cang khi dạy về Phương trình vi phân (PTVP) có tóm tắt: “Tôpô là ngành học về gần và xa”. Còn thầy có tóm tắt về PTVP hay không thì tôi không nhớ 🙂

    HTLuân


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: