NAM QUỐC DÂN TU TRI (1-3/24)

Trích: Phan Bội Châu: thân thế và sự nghiệp.
Tác giả: Thế Nguyên
NXB Văn hóa-thông tin 1997

Phan Bội Châu

GIÁC QUẦN THƯ
Quyển thứ nhất
NAM QUỐC DÂN TU TRI
(tất cả 24 bài) 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24

1. Người với vạn vật

Lồng lộng trời cao, thênh thang bể rộng,
Ở trong cao rộng, muôn giống nghìn hình,
Có giống thai sinh, có loài trứng nở,
Giống hay biến hóa, giống hay nổi chìm,
Hai cánh loài chim, bốn chân loài thú,
Giống rùa có vỏ, giống cá có vây,
Giống cỏ giống cây, đuôi trên đầu dưới,
Giống rắn quá tội, không chân không tay,
Giống giun thảm thay, không tai không mắt,
Xét trong vạn vật, quý nhất là người,
Khác hết mọi loài, mới là người đó.
Ơn trời phúc tổ, ta được làm người,
Ta đã làm người, nghĩ sao cho đáng.

2. Hình người

Lò trời đúc nặn, ta được làm người.
Đầu cao đội trời, chân dày đạp đất.
Sáng đôi con mắt, tỏ đôi lỗ tai,
Đôi vế đôi vai, chân tay cứng cỏi,
Vẫy ba tấc lưỡi, núi bể rung rinh,
Vươn bảy thước mình, dọc ngang trời đất,
Xét suy vạn vật, lại có óc khôn,
Óc trữ linh hồn, linh thiêng rất mực,
Đứng đầu muôn vật, ta chắc mình ta,
Ơn ông ơn bà, ta không dám phụ ,
Đã sinh ta đó, phải tính thế nào?
Trâu ngựa hay sao, uổng người ta lắm.

3. Tính người

Bề ngoài hình thức, ai khác gì ai,
Vì có tính người, khác hơn mọi giống,
Dạ hùm lòng phụng, nó cũng vẻ vang,
Bởi không thiêng liêng, mới ra cầm thú.
Tính ta trời phú, có trí có nhân,
Nhân biết yêu người, trí hay học thánh,
Lại thêm dũng mãnh, chẳng rụt chẳng kinh,
Đủ mọi tính lành, là người cao thượng.

Advertisements

One Response to “NAM QUỐC DÂN TU TRI (1-3/24)”

  1. htluan Says:

    Đọc Giác Quần Thư, tôi hiểu thêm về cụ Phan Bội Châu, càng hiểu thêm về người Việt và hiểu thêm về chính mình.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: