Hàm mũ và đạo hàm

Hàm đa thức bảo hàm mũ e^x rằng:
– Tôi rất sợ đạo hàm, vì mỗi lần gặp hắn thì tôi lại nhỏ đi và chẳng mấy chốc thì tôi chỉ là con số không.
Hàm mũ e^x  cười rằng:
– Tôi chẳng sợ đạo hàm đâu, vì khi gặp hắn tôi chẳng hề hấn gì.
Hàm đa thứ bảo:
– Vậy à? Nếu gặp đạo hàm d/dy thì sao?
Hàm e^x
– !!??

HTLuân (nghe người bạn cùng phòng kể)

Advertisements

2 Responses to “Hàm mũ và đạo hàm”

 1. Lê Hoàng Long Says:

  Nói vậy thì hàm theo x nào mà chẳng sợ đạo hàm theo y?
  Còn nếu chỉ nói đạo hàm theo x thì làm hàm sinx hay cosx cũng sướng. Mỗi lần gặp được đạo hàm là thay đổi thân phận: đổi danh phận, thậm chí đổi cả giới tính 🙂 . Có điều nếu chỉ muốn đổi chơi chơi rồi quay lại thân phận ban đầu thì phải thu xếp sao để gặp đạo hàm 4 lần, chứ không thì dở dở ương ương, cuối cùng chẳng biết mình là ai 🙂 .

 2. dxpham Says:

  Final Exam

  A statistics major was completely hung over the day of his final exam. It was a true/false test, so he decided to flip a coin for the answers. The statistics professor watched the student the entire two hours as he was flipping the coin… writing the answer… flipping the coin… writing the answer. At the end of the two hours, everyone else had left the final except for the one student. The professor walks up to his desk and interrupts the student, saying, “Listen, I have seen that you did not study for this statistics test, you didn’t even open the exam. If you are just flipping a coin for your answer, what is taking you so long?”

  The student replies bitterly (as he is still flipping the coin), “Shhh! I am checking my answers!”

  ————————–

  “This is a one line proof…if we start sufficiently far to the left.”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: