Thơ 62

Gửi anh chị em bạn bè

Buồn buồn ngồi viết thư chơi
Hỏi thăm hàng xóm ở đời sướng chăng?
Còn tôi đêm ngủ ngày ăn?!
Sướng thì có sướng nhưng bằng(1) chưa xong
Cha mẹ già cả trông mong
Công thầy cô đó phụ lòng được sao
Từ từ rồi tính thế nào
Một hai năm nữa lao đao tháng ngày
Ai bảo gánh lấy nghiệp này
Bước đi từng bước, thân cày còn lâu
Thoắt qua năm tháng đuổi mau…

Hừm, thơ sao ngớ ngẩn
Cớ chi phải buồn
Xa gần làm chi
Lâu mau ích gì
Vẽ sông vẽ núi
Cố sức vượt qua
Chỉ chừng thế ấy
Phí mấy kiếp này

Lại nhủ rằng:
Sinh ra có mẹ có cha
Có anh có chị thầy cô bạn bè
Sướng: biết học điều hay
Sướng: biết theo điều phải
Sướng: cha mẹ dưỡng nuôi
Sướng: thầy cô dạy dỗ
Sướng: anh chị đùm bọc
Sướng: bạn bè cùng vui
Sướng: làm toán không lùi.

Ha ha,
Nhìn trong sáu cõi
Sướng nhất ai bì
Ngửng mặt cười khì
Gửi người san sẻ

Hoàng Thạch Luân (Indiana 7.2002)

(1) tiến sĩ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: