Viết công thức Toán trên blog

Bạn có thể viết các công thức toán bằng LaTeX trên blog này, chỉ đơn giản là
$latex rồi viết các công thức ở đây$
Ví dụ, bạn viết
$latex \partial_t u-\nu\Delta u + (u\cdot\nabla) u +\nabla p=f,\quad \nabla\cdot u=0.$
thì được phươnh trình Navier-Stokes:
\partial_t u-\nu\Delta u + (u\cdot\nabla) u +\nabla p=f,\quad \nabla\cdot u=0.

Một số hướng dẫn khác ở đây.

Advertisements

25 Responses to “Viết công thức Toán trên blog”

 1. LD Says:

  Cô Minh Anh mở một cái blog để giúp dân ta nói Toán cho Tây hiểu. Mình nghĩ đây là điều cần thiết và hữu ícch không chỉ cho bà con ở nhà mà con cho các anh em mới qua chập chững về nhà chồng. Mời các bạn tham gia tích cực.

  Thử nghịch LaTex trên blog này nha:

  Chứng minh rằng \sqrt{\int_a^b f(x) dx} \ge 0

  Prove that the square root of the integral of f of x dx over the interval a b is nonnegativẹ

 2. Anonymous Says:

  &latex \partial_t u-\nu\delta u+(u\ cdot\nabla)u+\nabla p=f,\quad\nabla\cdot u=0.$

 3. nttoan81 Says:

  I plan to post some things here, but it seems too difficult to use latex here!! It just does not come out as I wish. Any suggestion on how to just copy the note in “normal” latex (on computer) and paste here with least work of change on latex?

 4. dxpham Says:

  @Toan

  Yeah, it is a pain in the neck to deal with the latex formulas here. So my thought is that maybe it is fine to post the pdf files and hope that the moderators are not subjective to this.

  Otherwise, there is a converter called *latex2html*. But the installation might be very complicated in Windows, see e.g.:

  http://blogs.usask.ca/dong_notes/tool/latex2html.html

 5. Toan Says:

  Thank you, anh Du.

 6. try « LeNguyenMinhKhoa’s Weblog Says:

  […] gõ công thức toán, xem ở đây. Đại khái […]

 7. trungkstn Says:

  thanks

 8. trungkstn Says:

  không hiểu sao em làm theo mà không được. Hic

 9. htluan Says:

  Bạn trungkstn,
  Bạn cần đánh các lệnh trên cùng một dòng (có xuống hàng hay không là do trình soạn thảo xử lý).
  Mà bạn đánh ma trận gì nhìn … kỳ quá 🙂

 10. trungkstn Says:

  Thanks anh nhé. Em đang làm mấy bài toán Robot rồi post lên cho bạn bè góp ý thui. OK rồi. Thanks nhiều
  http://trungkstn.wordpress.com

 11. htluan Says:

  Bạn trungkstn,
  Dùng \cos thay cho cos, \sin thay cho sin, cũng vậy với \log, \tan, …

 12. Anonymous Says:

  Bạn trungkstn,
  Có thể thay \left[\begin{array}…\end{array}\right] bằng \begin{bmatrix}…\end{bmatrix}, sẽ ngắn gọn hơn.

 13. Anonymous Says:

  I think: \begin{bmatrix}…\end{bmatrix} should be \begin{pmatrix}…\end{pmatrix}….(or they may do the same thing ??)

 14. Thang Huynh Says:

  Tai ban trung dung \left[….\right] nen o day minh dung \begin{bmatrix}….\end{bmatrix}. Neu ban dung \left(…\right) thi co the doi thanh \begin{pmatrix}…\end{pmatrix}.

 15. trungkstn Says:

  Hỏi cái nữa nhé. Khi kí hiệu ma trận ví dụ ma trận q, muốn q có dấu gạch chân ở dưới (underline) thì làm thế nào.

 16. Thang Huynh Says:

  Muốn underline thì dùng \underline{}.
  Nhưng thường mình thấy đâu có ai dùng vậy cho matrix.
  Có 2 cách dùng
  1. $A = \begin….$, thường dùng nhất.
  2. $\mathbf{A} = …$ trong trường hợp này thì matrix A sẽ in đậm. Cái này cũng dùng cho vector luôn.

 17. HTLuan Says:

  Khi gõ công thức toán bằng TeX trên WordPress các bạn chú ý sau $latex cần chừa một khoảng trống.

 18. Anonymous Says:

  $latex/ partial 15$


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: