Thơ Nguyễn Trãi

Thủ vĩ ngâm(0)
Nguyễn Trãi

Góc thành Nam, lều một gian
No nước uống, thiếu cơm ăn
Con đòi(1) trốn, dễ ai quyến
Bầy ngựa gầy thiếu kẻ chăn
Ao bởi hẹp hòi, khôn thả cá
Nhà quen xuế xóa(2), ngại nuôi vằn(3)
Triều quan chẳng phải, ẩn chẳng phải
Góc thành Nam, lều một gian.

(0) Thể thơ có câu đầu và câu cuối giống nhau
(1) Đứa ở gái
(2) Xuều xòa, giản dị
(3) Chó vằn

Ghi: Sau khi chia tay cha (bị giặc Minh bắt về Tàu), Nguyễn Trãi quay về tìm kế đuổi giặc, cứu nước. Giặc Minh giam lỏng ông ở “góc thành Nam” và dụ ông ra làm quan nhưng ông không chịu. Đây là bài thơ trong tình cảnh đó. Sau ông trốn thoát theo Lê Lợi.

Vô đề
Nguyễn Trãi

Đã mấy thu nay để lề nhà(1)
Duyên nào đeo đẳng khó chăng tha.
Một thân lẩn quất đường khoa mục
Hai chữ mơ màng việc quốc gia.
Tài liệt lạt nhiều(2) nên kém bạn,
Người mòn mỏi hết, phúc còn ta(3)
Quân thân(4) chưa báo, lòng canh cánh,
Tình phụ(5) cơm trời áo cha.

(1) theo nếp nhà
(2) kém cỏi
(3) người thân, bạn bè mất mát, xiêu dạt nhiều, nay còn lại ta
(4) vua và cha mẹ
(5) phụ bạc

Trích: Thơ văn Nguyễn Trãi
Biên soạn: Kiều Văn. NXB Đồng Nai 1997.

Advertisements

Thuyết trình toán. I / V

Hoàng Thạch Luân

Bài này nhằm ghi lại những kinh nghiệm, quan sát gần đây của tôi trong việc trình bày các công trình toán học tại các seminar hay các hội nghị khoa học.

I. Tại sao cần thuyết trình giỏi (hoặc chí ít chẳng tệ).
– Để truyền đạt hiệu quả đến người nghe.
– Nếu theo nghề toán, đây là công việc mình sẽ làm cả đời, chả lẽ cứ dở tệ hoài hay sao? Chi bằng tập cho nó giỏi trước có hay hơn không.
– Làm giỏi thì thích, giỏi rồi càng muốn giỏi hơn. Dở thì quê, xấu hổ. Cứ nhớ những lần nói cà lăm, líu lưỡi mà mắc cỡ. Dở mà còn viện cớ này cớ nọ nữa thì thua.
– Một trong những tiêu chuẩn trong khi viết luận văn Tiến Sĩ là tính hoàn hảo. Tiêu chuẩn này cần được áp dụng trong các hoạt động chuyên môn của mình.
– Theo quan điểm của Paul Halmos (nếu nhớ không lầm), đã làm thì phải cho nó chuyên nghiệp.
– Để quảng bá công trình khoa học của mình.
– Để gây ấn tượng cho người nghe, trong đó biết đâu có người kéo mình về làm sau tiến sĩ hay giáo sư (khi mình đi tìm việc sau này). Nếu như bạn dở về giao tiếp, dở về trình bày khoa học, thì nếu thấy những tay khác không hơn mình về chuyên môn mà vô được những trường lớn hơn thì cũng đừng ngạc nhiên. Bạn cần hoàn thiện về nhiều mặt trong ngành nghề của mình.
– …
– Các kỹ năng trong việc thuyết trình toán còn có liên quan đến việc học toán, làm toán và dạy toán nữa.

*** Tuy nhiên điều này hoàn toàn không có nghĩa là bạn chỉ biết lo phần vỏ mà quên đi cái ruột toán của mình. Trong trình bày hay viết các công trình khoa học, không được gian dối. ***

(còn nữa)

I. Tại sao cần thuyết trình giỏi (hoặc chí ít chẳng tệ).
II. Bài thuyết trình.
III. Luyện tập trước bài nói.
IV. Trình diễn.
V. Phát triển kỹ năng.

Một số bài giảng từ NCGOA 2007

Đây là một số bài giảng từ NCGOA 2007 do một bạn mới gửi cho Tuấn.

2619_001.pdf

2620_001.pdf

2621_001.pdf

2622_001.pdf

Mọi người có thể vào http://www.math.vanderbilt.edu/ncgoa07/ để down load thêm một số lecture notes khác.

Kiếm việc sau tiến sĩ. 4/4

(tiếp)
Tìm trường và hồ sơ.

1. Tìm trường:
-Vào AMS career center: http://www.ams.org/eims/
-Ðăng ký account trên đó: http://www.mathjobs.org/
-Thường xuyên xem có thêm trường nào mới quảng cáo trên đó không.
– Nhiều trường không quảng cáo trên website cua AMS, nếu mình thích thì vào từng khoa Toán mà coi (chịu khó bỏ thì giờ ra).

2. Hồ sơ:
a) Giấy tờ:
– DÙNG account trên website tìm việc của AMS. Ngày càng nhiều trường yêu cầu như vậỵ. Các giấy tờ chính đều apply online (đỡ tiền tem 🙂 ).
– Nhớ bỏ CV, preprint đầy đủ lên đó.
– Một cái lợi nữa là website này tạo ra AMS cover sheet dạng pdf cho mình, mình lấy xuống mà xài (cho những trường khác không có apply online).
– Apply online đối với tất cả các trường khác nếu được.
– Phần giấy tờ còn lại gửi theo bưu điện đúng hạn.

Nhắc thêm:
+ cover letter nếu thích trường nào thì viết hơi riêng một chút phù hợp trường đó.
+ Research statement không là research proposal, nếu viết 10 trang thì đem về nhà ngâm cứu một mình thôi.
+ Số lượng trường gửi: càng nhiều càng tốt. Ví dụ: tôi gửi khoảng 40, bạn tôi có đứa gửi 60, có đứa gửi trên 100.
+ Chú ý: nếu muốn thì gửi thêm các trường bên châu Âu, Canada và Úc hay châu Á gì đó (thầy hướng dẫn của tôi không thích nên tôi không chơi vụ này :-), nhưng có mấy anh em trong đây kiếm được việc các nơi đó). Canada gần Mỹ nên có cơ hội dự hội nghị ở Mỹ hoặc năm sau kiếm được việc ở Mỹ. Tùy anh/chị muốn đánh bạc kiểu gì!

b) Homepage: Phải có (theo lời khuyên tay trưởng khoa, khoa Toán TAMU)
– Học hỏi trên internet.
– CV 2 bản: html (đầy đủ links) và bản in được (thường là pdf, không có links).
– Tất cả các thứ khác đều để trên homepage và thêm, sửa thường xuyên.

3. Vận động hành lang: Cái này là trò chơi của mấy ông lớn. Biết thêm đâu là phe ta 🙂 , hoặc ai đã giúp mình kiếm được việc (hoặc giúp mà không thành). Những người đang giúp mình vào trường nào, khi họ yêu cầu giấy tờ gì gâp thì mình phải lo ngaỵ (ví dụ hồ sơ của tôi mất mấy cái thư giới thiệu, phải liên hệ giáo sư gấp để gửi qua email!!). Cho nên luôn giữ chặt liên lạc với các giáo sư và thư ký.

Chúc anh chị em may mắn và thành công.

(hết)

Hoàng Thạch Luân

Phần 1 / Phần 2 / Phần 3 / Phần 4

Bài thi đình của Lương Thế Vinh 3/3

(tiếp)

Thần cúi đầu xin đọc:

Thánh sách viết: Điều trọng yếu để cai trị, không ngoài sự hiểu rõ đạo thánh, chính nhân tâm, trừ dị đoan, nắm quan chức, bỏ tệ xấu, làm việc tốt, làm được những việc đó, tất phải có chước thuật của nó. Sĩ đại phu thông hiểu việc xưa nay, phải đem hiểu biết của mình viết thành sách để nhà vua xem.

Ôi!

Điều mà bệ hạ quan tâm đến đó không chỉ may mắn cho chính đạo mà cũng là may mắn lớn cho thiên hạ. Theo đạo thánh, không thể không sáng suốt, lòng người không thể không ngay thẳng, thì tà thuyết ắt phải bị trừ diệt, đó là điều quan trọng để trị vậy. Rõ ràng sự sáng suốt của đạo thánh, sự ngay thẳng của lòng người, chính là cái gốc để trừ diệt tà thuyết. Cần dùng nhân văn để giáo hoa thiên hạ, sự sáng suốt của đạo thánh chính là chỗ đó. Đạo thánh đã sáng suốt tất lý sẽ rõ ràng, mọi người đều hiểu. Lòng người đã ngay thẳng tất phân biệt được đúng sai, thì còn lo gì tai họa của đạo Phật Lão. Hàn Tử nói: người phải trở về bản chất con gười, phải đốt sách đi, phải nơi ở cũ, lấy đạo lý để làm sáng tỏ cái đạo của vua trước. Mạnh Tử viết: người quân tử phải trở về con đường chính, đường đi đã chính, tất dân sẽ hưng thịnh sẽ không sai phạm nữa, đó là điều phải làm. Đến ngay việc trị quan, không thể không cải cách, mà việc tốt tất phải làm, đều là những phương sách trị nước vậy. Mà việc nắm vững chính sự, nắm chắc các quan lại chính là cái gốc để trừ tệ xấu, làm điều tốt. Cần phải khảo tích, xem rõ đúng sai, việc nắm chắc các quan chức là như vậy. Chước thuật cần có chính là ở chỗ bệ hạ cùng triều đình phải đồng tâm nhất thể vậy (Vua phê: Việc trị nước không hết một câu này).

Kinh Dịch nói: Đầu óc sáng suốt, chân tay lanh lẹn mọi việc đều tốt đẹp, đó là nói về nhất thể vậy.

Thần mong muốn rằng:

Trên thì bệ hạ, dưới thì các quan trong triều đình như kinh Dịch nói trên dưới tất phải cùng một chí, như kinh Thư nói đầu óc chân tay tất phải cùng một thể. Vua thì không ngại tự sửa mình bầy tôi cũng không ngại tự sửa mình, thì chính sự sẽ được tốt đẹp, nhân dân đều thấm nhuầu đạo đức, còn lo gì không có cách để làm ngay thẳng lòng người trừ diệt tà thuyết, còn lo gì không có cách nắm vững các quan, trừ tệ xấu.

Ý kiến của thần là như vậy. Thần không biết lời nói có sai có ngông cuồng không nếu là lời nói của kẻ ngông cuồng, cũng xin thánh nhân chọn lựa.

Thần cúi đầu mong muốn:

Bệ hạ chọn được những điều cần chọn thì kẻ hạ thần vô cùng may mắn!

Thần kính cẩn xin dâng.

Lương Thế Vinh

Vua phê: Quyển này rõ ràng không hổ danh là một bài đối sách, văn càng đọc càng thích thú.

Khảo quan phụng phê: Quyển này có học thức, xứng đáng đậu đầu.

Các quan đọc quyển: Thần
Nguyễn Như Đỗ
Nguyễn Phục
Đào Tuấn
Nguyễn Vĩnh Tích
Nguyễn Bá Ký.

(hết)

Trích: Trạng Lường Lương Thế Vinh
Tác giả: Bùi Văn Tam
NXB Đồng Nai 1997

Phần 1 > Phần 2 > Phần 3

Kiếm việc sau tiến sĩ. 3/4

(tiếp)

***Recommendation Letters***
– Tất nhiên là lấy từ thầy hướng dẫn (advisor) của mình rồi. Ngoài ra phải lấy từ các thầy/cô mình quan hệ tốt trong khoa.
– Chú ý: phải biết gần như chắc ràng họ viết tuyệt hay về mình! Nhiều nguời kì lắm, họ đồng ý viết nhưng chỉ cần một chút có vẻ không bằng lòng là mình tiêu. Cho nên đi hoc lớp nào thì gõ cửa hỏi bài họ cho nhiều vào (hỏi thông minh một chút) 🙂
– Gửi càng nhiều thư càng tốt. Họ cần 4 thì mình gửi 6 là được.
– Thư về teaching: nếu nghi mấy tay coi về teaching trong khoa không thích mình (ví dụ như mình có đụng chạm với họ, họ báo lên truởng khoa, advisor của mình … 🙂 như trường hợp tôi) thì nhờ ông director of graduate studies viết giùm. Ổng thông cảm sẽ viết hay cho.
– Nêu kiếm không đủ nguời viết thư thì hỏi advisor, ổng sẽ kiếm thêm nguời cho (thường là bạn ổng).
– Canh thời hạn gửi thư. Mình nhờ họ viết thư càng sớm càng tốt (it nhất trước một tháng). Họ phải có thì giờ tìm
chữ đặt câu viết cho hay chớ! Sau đó mình cung cấp họ danh sách trường cần gửi thư đến.
– Trong khoa có thư ký in và gửi các thư này cho các giáo sư. Giữ liên lạc chặt chẽ với họ trong trường hợp mình bổ sung danh sách các trường.
– Với cac giáo sư ở trường khác không muốn tự gửi, thì nhờ ông/bà thư ký trên lo giùm luôn.
– Các trường có thời hạn gửi đơn khác nhau nên phải chú ý đảm bảo đúng hạn (neu mà giáo sư hay thư ký kêu “Oops, I forgot” thì tiêu).
– Nếu các trường nhận thiếu đơn/thư thì phải bổ sung ngay lập tức ( nhiều khi mất do bưu điện, nhiều khi mất không lý do 🙂 )

(còn nữa)

Hoàng Thạch Luân

Phần 1 / Phần 2 / Phần 3 / Phần 4

Thêm một cách nữa để gõ tiếng Việt

Nếu bạn dùng Firefox thì bạn có thể cài thêm cái plug-in này vào: AVIM, do anh Đặng Trần Hiếu viết. Sau khi cài vào, mình có thể gõ trực tiếp tiếng Việt trong Firefox mà không cần bộ gõ chi cả (như tôi đang làm đây). Bạn có thể gõ theo kiểu Telex, kiểu VNI hoặc kiểu VIQR đều được (cái này chắc anh Lê Dũng khoái đây, vì anh Dũng chuyên trị VIQR). Nếu bạn chỉnh chế độ Auto thì bạn gõ “hỗn loạn”, khi Telex, khi VIQR thì chữ Việt cũng hiện lên đầy đủ hết.
Nói chung, nếu bạn đang dùng Firefox thì cái plug-in này rất đáng được sử dụng. GVietMath không hề quen biết chi anh Đặng Trần Hiếu nên đây không phải là quảng cáo ăn tiền 🙂 .