Leray 1934b (Pháp-Anh)

Bản gốc tiếng Pháp và bản dịch tiếng Anh một bài báo nền tảng của Leray về phương trình Navier-Stokes, xem bản dịch của Bob Terrell.
Bản dịch tiếng Anh mà thôi thì xem ở đây.

Advertisements

One Response to “Leray 1934b (Pháp-Anh)”

  1. PVT Says:

    Viết được một bài đột phá như bài này của ông Leray thì thật sướng đời.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: