Học toán đại học. Phần C.

Tác giả: Dương Minh Đức

(tiếp)
C. Làm sao nghĩ ra một lời giải?

Phần này gồm nhiều thí dụ, tóm tắt như sau

(1) Ghi ra những gì ta phải chứng minh
(2) Ghi ra những gì ta có sẵn
(3) Liên hệ các yếu tố trong các sự việc cần chứng minh với các yếu tố của các sự việc đã có sẵn

Các lưu ý (cho các thí dụ cụ thể trong sách):

+ Xét các quan hệ riêng lẻ giữa các yếu tố trong giả thiết và kết luận để từng bước viết các sự việc phải chứng minh càng lúc càng gần với các dạng của các sự việc cho sẵn, và sau cùng chúng ta chép mọi việc theo thứ tự nguợc lại.
+ Trước khi giải một bài toán, chúng ta thử làm gọn nhẹ bài toán.
+ Đôi khi chúng ta phải thêm bớt các yếu tố để đưa về dạng trong đó chúng có liên hệ với nhau.
Xin lỗi tác giả và bạn đọc là các thí dụ cùng các lý giải đã không được chép hết ra đây đầy đủ và rõ ràng.

Trích: Phụ lục B: Vài phương pháp giải toán.
Phương pháp mới học toán đại học, tập I: tích phân và vi phân.
NXB Giáo dục 1999.

(còn nữa)

Phần A > Phần B-1 > Phần B-2 > Phần C > Phần D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: