Kiếm việc sau tiến sĩ. 2/4

(tiếp)

Về chuyên môn.
Tất nhiên phải làm ra kết quả toán rồi! (nếu không thì ra làm công ty hay đi dạy college: khó tranh chân vơi dân Mỹ và các giống dân khác. Khó không có nghĩa là không thể.)
– PHẢI đi dư hội nghị có TRÌNH BÀY (talk) kết quả của mình.
– Ði hội nghị gặp người quen hay không quen, to nhỏ gì cứ bắt tay nói chuyện toán ráo đi. Coi như cho dạn ra. Nhứt là những tay làm gần ngành hay mình có đọc bài báo của họ. Ngoài ra là những tay ở những truờng mình nhắm gửi đơn vào. Hỏi thăm cho biết tình hình ở đó ra sao.
– Khi trình bày, cho thông tin, web, địa chỉ email của mình đầy đủ. Ai cần preprint thì cho hết. Ðể các kết quả của mình lên trang nhà (nói sau) cho người ta coi.
– Nếu không có tiền đi dự hội nghị cũng cố mà xoay:
+ Từ khoa
+ Từ thầy/cô (advisor)
+ Từ hội nghị
+ Từ credit cards !!!
– Vì thời hạn đăng ký hội nghị trước khoảng 5-6 tháng nên phải lên kế hoạch từ trước. Thường xuyên coi thông tin trên AMS (conference và cả calendar của nó) hay SIAM (hay các ngồn thông tin khác, tùy ngành).
– Kết quả công bố không nhất thiết phải ghi ra thành bài báo (paper) rồi. Biế là có kết quả và viết tóm gọn thành một bản thuyết trình (presentation) hoàn chỉnh là được.
– Ðem một kết quả đi tán dóc ở nhiều hội nghị khác nhau , nói cho thiên hạ thủng lỗ tai coi như là đạt 🙂
– Ai/khoa nào mời mình đi nói chuyện là thu xếp đi ngay (sau này bỏ vào CV)
– Ngoài ra nếu ai đến khoa mình nói chuyện thú vị thì đi nghe và trao đổi.
– Ông thầy của mình nếu mời bạn bè tới khoa nói chuyện có thể sẽ giới thiệu học trò, mình cứ tới chào hỏi nói chuyện thoải mái. Nếu kiếm thêm được chủ đề nào để làm toán thì càng haỵ.

(còn nữa)

Hoàng Thạch Luân

Phần 1 / Phần 2 / Phần 3 / Phần 4

Advertisements

One Response to “Kiếm việc sau tiến sĩ. 2/4”

  1. LD Says:

    >”Ðem một kết quả đi tán dóc ở nhiều hội nghị khác nhau …”

    Chợt nhớ tới một đoạn sau trong phỏng vấn V. Arnold trên AMS notices:

    “I was participating in an International Science Foundation (ISF) meeting in Washington, DC. This organization distributes grants to Russian scientists. One American participant suggested support for some Russian mathematician because “he is working in a good American style.” I was puzzled and asked for an explanation. “Well,” the American answered, “it means that he is traveling a lot to present all his latest results at all our conferences and is personally known to all experts in the field.” My opinion is that ISF should better support those who are working in the good Russian style, which is to sit at home working hard to prove fundamental theorems which will remain the cornerstones of mathematics forever!”

    Không biết ổng có theo American style khi đi kiếm việc không? Đến khi bự như ổng rồi thì theo style nào cũng được :)))


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: