Một số bài giảng từ NCGOA 2007

Đây là một số bài giảng từ NCGOA 2007 do một bạn mới gửi cho Tuấn.

2619_001.pdf

2620_001.pdf

2621_001.pdf

2622_001.pdf

Mọi người có thể vào http://www.math.vanderbilt.edu/ncgoa07/ để down load thêm một số lecture notes khác.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: