Thuyết trình toán. I / V

Hoàng Thạch Luân

Bài này nhằm ghi lại những kinh nghiệm, quan sát gần đây của tôi trong việc trình bày các công trình toán học tại các seminar hay các hội nghị khoa học.

I. Tại sao cần thuyết trình giỏi (hoặc chí ít chẳng tệ).
– Để truyền đạt hiệu quả đến người nghe.
– Nếu theo nghề toán, đây là công việc mình sẽ làm cả đời, chả lẽ cứ dở tệ hoài hay sao? Chi bằng tập cho nó giỏi trước có hay hơn không.
– Làm giỏi thì thích, giỏi rồi càng muốn giỏi hơn. Dở thì quê, xấu hổ. Cứ nhớ những lần nói cà lăm, líu lưỡi mà mắc cỡ. Dở mà còn viện cớ này cớ nọ nữa thì thua.
– Một trong những tiêu chuẩn trong khi viết luận văn Tiến Sĩ là tính hoàn hảo. Tiêu chuẩn này cần được áp dụng trong các hoạt động chuyên môn của mình.
– Theo quan điểm của Paul Halmos (nếu nhớ không lầm), đã làm thì phải cho nó chuyên nghiệp.
– Để quảng bá công trình khoa học của mình.
– Để gây ấn tượng cho người nghe, trong đó biết đâu có người kéo mình về làm sau tiến sĩ hay giáo sư (khi mình đi tìm việc sau này). Nếu như bạn dở về giao tiếp, dở về trình bày khoa học, thì nếu thấy những tay khác không hơn mình về chuyên môn mà vô được những trường lớn hơn thì cũng đừng ngạc nhiên. Bạn cần hoàn thiện về nhiều mặt trong ngành nghề của mình.
– …
– Các kỹ năng trong việc thuyết trình toán còn có liên quan đến việc học toán, làm toán và dạy toán nữa.

*** Tuy nhiên điều này hoàn toàn không có nghĩa là bạn chỉ biết lo phần vỏ mà quên đi cái ruột toán của mình. Trong trình bày hay viết các công trình khoa học, không được gian dối. ***

(còn nữa)

I. Tại sao cần thuyết trình giỏi (hoặc chí ít chẳng tệ).
II. Bài thuyết trình.
III. Luyện tập trước bài nói.
IV. Trình diễn.
V. Phát triển kỹ năng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: