Thuyết trình toán. II / V

Hoàng Thạch Luân

II. Bài thuyết trình.
Gồm những phần mình viết ra cho mọi người thấy và những phần mình sẽ nói (có cả nhiều thứ mình không viết ra nhưng là phần quan trọng trong bài nói của mình).
– Tuyệt đối không lấy nguyên bài báo của mình ra rồi chiếu lên màn hình, muốn nói chỗ nào thì lật đến chỗ đó. Cỡ chữ quá nhỏ, nhảy lóc cóc trang này qua trang khác. Kinh khủng.
– Tất nhiên nếu có sẵn bài báo thì mình lấy nội dung từ đó. Trước hết là bê những điều cần nói vào bài thuyết trình của mình. Nhưng đó là bước đầu, còn rất thô, đừng dừng tại đó.
– Phải biết cấu trúc bài nói. Chia ra từng phần, từng ý rõ ràng. Nên làm trang outline (dàn ý) để cho biết mình muốn nói gì và nói theo trình tự nào.
– Vì thời gian có hạn (nhất là nếu chỉ có 20 phút), nên phải biết chọn lọc. Đừng ham viết nhiều và viết chi tiết mọi thứ.
– Viết ngắn gọn sao cho bật được ý của định nghĩa, định lý, chứng minh … Dùng màu sắc, kiểu, cỡ chữ khác nhau nếu cần.
– Những trang quan trọng là các kết quả mới của mình. Chuẩn bị kỹ cách nói và lý giải chúng (nhiều khi không viết ra).
– Cũng như viết toán, dẫn ý từ phần này sang phần khác phải tự nhiên. Nhiều thứ mình không viết ra nhưng phải chuẩn bị khi nói.
– Nếu có nhiều kết quả mà muốn nói hết thì phải biết cách gom chúng lại. Đây mới là nghệ thuật:
(i) Gom lại nhưng nằm chung trong một ý, một mạch văn, và tự nhiên, chứ không phải là trộn cơm với cát sỏi.
(ii) Nhiều khi phải bỏ chi tiết, tìm từ đặt câu để diễn được ý chung, ngắn gọn mọi người vẫn hiểu cái hay, quan trọng trong đó.
– Phải có phần giới thiệu để mọi người biết mình đang và sẽ nói về cái gì.
– Tùy phong cách: đi nhanh đến kết quả chính sau đó từ từ diễn giải, chứng minh, hay dẫn dắt ngọn ngành, có nền móng rồi mới nói kết quả chính. Cách một thích hợp với các buổi nói ngắn.
– Có giới thiệu định nghĩa, ký hiệu đầy đủ tránh khi phát biểu định lý thì người ta hỏi “Ủa cái gì đây?”. Viết chi tiết mức nào thì cũng cần cân đo. Nhiều khi viết chi tiết, nhưng khi trình bày chỉ nói qua ý nghĩa thôi. Hoặc nếu không ghi ra thì đừng quên giải thích trong lúc mình trình bày.
– Trang đầu tiên có tựa bài nói, tên tuổi cộng sự và của mình (ông thầy tôi còn không cho tôi ghi tên người trình bày ra, vì cho vậy là kiêu ngạo!).
– Nên chuẩn bị bài viết từ trước, kiểm lỗi kỹ. Sau này xem lại, có thể vẫn còn lỗi, sửa tiếp. Nếu có ý gì hay, mới thì thêm vào.
– …
– Tôi hay chuẩn bị thêm vài trang nhưng sẽ không trình bày. Điều này phòng khi dư giờ (chưa bao giờ xảy ra) hay nếu người ta cần biết thêm thì mình có sẵn mà nói. Tuy nhiên đây chỉ cách thói quen riêng.
(còn nữa)

I. Tại sao cần thuyết trình giỏi (hoặc chí ít chẳng tệ).
II. Bài thuyết trình.
III. Luyện tập trước bài nói.
IV. Trình diễn.
V. Phát triển kỹ năng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: