Đố vui Việt sử

5* Đố ai đổi mặc hoàng bào ?
Ai đem Nhật Tảo ghi vào sử xanh ?

6* Ai làm Vua ở đồng lầy ?
Ai thường tập trận với bầy trẻ trâu ?

7* Hỏi ai thà bị chặt đầu
Còn hơn gióc tóc theo Tàu cải trang ?

8* Ai không bỏ nghĩa tham vàng ?
Và ai nhóm lửa đốt than đợi thời ?

9* Đông Du ai đã đưa người ?
Còn ai đập đá giữa trời trơ trơ ?

10* Vũ Quang ai đã phất cờ ?
Bình Tây sát tả , bây giờ nhớ ai ?

11* Phồn Xương tính kế lâu dài
Hỏi ai quyết chiến cùng loài xâm lăng ?

12* Đố ai nêu lá Quốc kỳ
Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời
Yếm , khăn , đội đá vá trời
Giặc Tô mất vía, rụng rời thoát thân ?

13* Đố ai cũng khách thoa quần
Đạp luồng sóng dữ , đạp quân giặc thù
Cửu chân nức tiếng ngàn thu
Vì dân quyết phá ngục tù lầm than ?

14* Đố ai trên Bạch Đằng giang
Làm cho cọc nhọn dọc, ngang sáng ngời
Phá quân Nam Hán tơi bời
Gươm thần độc lập , giữa trời vung lên ?

15* Đố ai đánh Tống, bình Chiêm
Ba ngày phá vỡ Khâm, Liêm hai thành
Ung Châu đổ nát tan tành
Mở đầu bắc phạt, uy danh vang lừng ?

16* Đố ai nổi sóng sông Rừng
Đã vui Hàm Tử, lại mừng Chương Dương
Vân Đồn cướp sạch binh lương
Nội Bàng mai phục, chặn đường giặc lui ?

17* Đố ai gian khổ chẳng lùi
Chí Linh mấy lượt nếm mùi đắng cay
Mười năm bình định ra tay
Thành Đông Quan mất vía bầy Vương Thông ?

18* Đố ai giải phóng Thăng Long
Nữa đêm trừ tịch quyết lòng tiến binh
Đống Đa , sông Nhĩ vươn mình
Giặc Thanh vỡ mộng cường chinh, tơi bời ?

19* Đố ai trung liệt sáng ngời
Đã không khuất phục bọn người ngoại dương
Xé đồ băng bó vết thương
Nhịn ăn mà chết, chọn đường tự do ?

20* Đố ai đánh trống phất cờ
Giữ thành Hà Nội trong giờ nguy nan
Rồi khi trúc chẻ, ngói tan
Mượn dây oan nghiệt giãi gan anh hùng ?

21* Đố ai ngang dọc vẫy vùng
Vũ Quang khởi nghĩa, hợp cùng Văn Thân
Cần Vương nổi tiếng xa gần
Tinh thần kháng địch bội phần lên cao ?

22* Đố ai đắp lũy khơi hào
Ba Đình chẳng quản, gian lao tung hoành
Nhử cho giặc đến gần thành
Xung phong một loạt, thề phanh thây thù ?

23* Đố ai thành lập chiến khu
Giữa vùng bãi sậy, hoang vu đóng đồn
Đồng lầy là chốn mồ chôn
Những quân cướp nước, cáo chồn không tên ?

24* Đố ai Yên Thế hùm thiêng
Phất cờ khởi nghĩa ở miền Lạng Giang
Khi mai phục, lúc trá hàng
Làm quân cướp nước hoang mang điên đẩu ?

25* Đố ai qua Nhật , sang Tàu
Soạn thành huyết lệ lưu cầu tân thư
Hô hào vận động Đông Du
Kết đoàn cùng với sĩ phu khắp miền ?

26* Đố ai khởi nghĩa Thái Nguyên
Giữa nơi doanh trại, cướp quyền chỉ huy
Pháo sơn gặp bước gian nguy
Ngang nhiên tuẩn tiết chỉ vì non sông ?

27* Đố ai thư xã Nam Đồng
Xương phơi Yên Bái, máu hồng Lâm Thao
Ngọn cờ cách mạng nêu cao
Thản nhiên tiếp nhận lưỡi dao vô tình ?

28* Đố ai muốn cứu dân mình
Đem quân phục quốc, chiếm thành Lạng Sơn
Đời sau mãi mãi ghi ơn
Trần , Đoàn hai họ, rửa hờn nô vong ?

29* Ai mài gươm dưới trăng tà
Quốc thù chưa trả, đầu đà điểm sương
Một lần giết hụt giặc Trương
Về sau bị bắt nữa đường quyên sinh ?

30* Lên yên khoác chiếc hoàng bào
Phất cờ ra lệnh tến vào vòng vây
Bỏ mình ở lại chốn đây
Cứu vua cứu nước tràn đầy hy sinh ?

31* Nam Quan từ biệt cha già
Trở về nợ nước, thù nhà lo toan
Lam Sơn góp lưỡi gươm vàng
Bình Ngô Đại Cáo, giang san thu về ?

32* Dâng Vua những bản điều trần
Mong cho nước mạnh, toàn dân được giàu
Triều đình thủ cựu hay đâu
Đã làm điêu đứng thầmsau Việt Nam ?

33* Cuộc đời như đám phù vân
Biết bao vinh nhục cũng ngần ấy thôi
Thăng thăng , giáng giáng mặc đời
Mấy vùng Sơn Hải, đôi lời thi ca

34* Tước Vương đất Bắc nào thèm
Mà quân xâm lược hòng đem dụ người
Dù quỷ Nam vẫn vui tươi
Đền ơn tổ quốc, thỏa đời làm trai

35* Trạng nguyên lanh trí ai bì
Đã từng ứng đối khi đi xứ Tàu
Một đời trong sạch trước sau
Tiền vô chủ, quyết vào chầu nộp kho

36* Muốn cho nước mạnh dân giàu
Tâu Vua xin chém bảy đầu mọt dân
Mũ cao áo rộng không cần
Lui về ẩn chốn sơn lâm một mình

37* Làm trai việc lớn phải lo
Ngàn thu danh tiếng thơm tho dự phần
Quyết lòng vì nước vì dân
Lẽ đâu chịu nhục làm thân tôi đòi

38* Làm quan tổng đốc Hà Thành
Giữa khi vận nước tơ mành treo chuông
Mất thành tự vẫn theo luôn
Tấm gương trung liệt còn muôn năm truyền

39* Hoà bình ai vẫn chủ trương
Rồi sau khởi nghĩa máu xương góp phần
Không thành công cũng thành nhân
Cùng mười hai bạn xã thân rơi đầu ?

40* Bị giam cầm ở Thái Nguyên
Bèn cùng Đội Cẩn nổi lên diệt thù
Bảy ngày mọt cõi biên khu
Nghĩa quân tan rã mặc dù trung kiên

41* Cờ lau tập trận thiếu thời
Lớn lên Vạn Thắng khắp trời danh uy
Hoa Lư nên bóng quốc kỳ
Trường An nay hãy còn ghi ơn người

42* Từ bảy tuổi đã lên ngôi
Việc dân , việc nước trọn đời lo toan
Mở trường thi chọn văn quan
Lập Quốc Tử giám luyện hàng danh nhân

43* Tuổi già nhưng sức chẳng già
Vung gươm Bắc tiến, quân nhà Tống tan
Xuôi Nam, Chiêm quốc kinh hoàng
Thơ thần một áng , lời vàng còn ghi

44* Một lòng giữ đúng chiếu Vua
Tiền muôn , bạc triệu cũng thua gan vàng
Giữ tròn liêm chính trung can
Phò Vua giúp nước , chiêu an trong ngoài

45* Vì nhà vì nước giao tranh
Thanh gươm yên ngựa , phá thành đốc quân
Sa cơ nào quản tấm thân
Mặc quân dày xéo chết gần chồng con

46* Từng phen khóc lóc theo cha
Rồi đem nợ nước tình nhà ra cân
Núi Lam tìm giúp minh quân
Bình Ngô Đại Cáo , bút thần ra tay ?

47* Một phen quét sạch quân Đường
Nổi danh Bố Cái Đại Vương thuở nào
Tiếc thay mệnh bạc tài cao
Giang sơn đành phải rơi vào ngoại bang

48* Vua nào tám tuổi lên ngôi
Dẫu rằng nhỏ bé mà người thông minh
Ngai vàng hư vị nào vinh
Vì dân trn61 khỏi hoàng thành giữa đêm ?

49* Ai là lãnh tụ Văn Thân
Vũ Quang tụ tập nghĩa quân thuở nào
Khiến cho giặc Pháp mòn hao
Mà không phá được chiến hào thô sơ ?

50* Núi rừng Yên Thế âm u
Mười năm kháng Pháp mặc dù gió mưa
Khi quyết đánh lúc vờ thua
Hùm thiêng nổi tiếng bấy giờ là ai ?

51* Tháng Giêng Kỷ Dậu , mùng năm
Trận nào khiến giặc xâm lăng rã rời
Một vùng khói lửa ngút trời
Quân ta đại thắng , muôn người mừng vui

52* Đố ai vì nghĩa quên mình
Hoàng bào đổi mặc , quân Minh bị lừa
Ngày nay nhắc chuyện ngày xưa
Hăm hai, hăm mốt , nắng mưa không nhoà ?

53* Đố ai khởi nghĩa không thành
Lâm Thao tử tiết cho đành chí trai ?
Và ai lên đoạn đầu đài
Cho trời yên Bái u hoài đau thương ?

54* Đố ai đã bị đi đày
Chỉ vì câu nói , đêm ngày đảo xa
Rồi sau đó được vua tha
Đem về dưa hấu đậm đà thơm ngon

55* Can trường kháng chiến mười năm
Anh hùng áo vải nhiều lần khốn nguy
Gian lao nào có quản gì
Gươm thần trả lại chính vì quốc dân

56* Đố ai học vấn uyên thâm
Nho , y, lý , số , mười phân vẹn mười
Sùng Chính viện mới ra đời
Công trình dịch thuật nữa vời tiêu tan ?

57* Đố ai dâng bản điều trần
Mong sao giúp phần ích nước lợi dân
Tiếc thay lại bị đình thần
Cổ hủ nhìn gần , đem bác bỏ luôn ?

58* Ai người mặc áo đổi Vua
Cầm quân ra trận đánh lừa giặc Minh
Vì đại nghĩa phải hy sinh
Tấm gương trung nghĩa hiển vinh đời đời ?

59* Vua nào thuở bé chăn trâu
Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành
Sứ quân dẹp loạn phân tranh
Dựng nền thống nhất , sử xanh còn truyền ?

60* Hỏi ai thề trước mặt Vua
Đầu thần chưa rụng thì chưa nên hàng
Một lời quyết chiến hô vang
Phá quân Mông cổ , chận đàng xâm lăng ?

61* Khắp nơi bô lão về đây
Lòng già, chí trẻ giơ tay thề nguyền
Muôn lời quyết chiến vang lên
Hội gì đoàn kết, giặc nguyên tan tành ?

62* Hỏi ai là tiểu anh hùng
Vua ban ngựa sắt , roi đồng tiến quân
Sau khi toàn thắng giặc Ân
Sóc Sơn rời bỏ cỏi trần lên tiên ?

63* Thù chồng , nợ nước , hỏi ai
Đuổi quân tham bạo , diệt loài xâm lăng
Mê Linh nổi sóng đất bằng
Hát giang ghi dấu hờn căm đến giờ

64* Đầu voi ai phất cờ vàng
Làm cho nữ giới vẻ vang oai hùng
Quần thoa mà giỏi kiếm cung
Đạp luồng sóng dữ , theo cùng bào huynh

65* Phò Vua trãi đã ba triều
Vào Nam , ra Bắc một điều tận trung
Bị thương , thuốc giặc chẳng dùng
Nhịn ăn , tìm cái chết hùng mà vinh ?

66* Đố ai khoẻ mạnh phi thường
Nhổ cây to đánh dẹp phường hại dân
Làm quan trừ kẻ loạn thần
Về sau lại phá tan quân Chiêm thành ?

67* Cầm binh lắm trí nhiều mưu
Nổi danh là một nữ lưu anh hùng
Hỏi ai vợ bé giúp chồng
Nhiều phen chống Pháp ở vúng Nhã Nam ?

68* Ngàn năm trang sử còn ghi
Mê Linh, sông Hát chỉ vì non sông
Chị em một dạ một lòng
Đuổi quân Tô Định khỏi vùng biên cương

69* Thư ký tại Việt Nam khách sạn
Cương quyết làm cách mạng chống Tây
Chỉ huy đánh phá đó đây
Thực dân khiếp sợ , người này là ai ?

70* Đang đêm lẻn vào thuyền kẻ địch
Quyết tìm tên thù nghịch họ Trương
Dưới trăng mài lưỡi kiếm trường
Về sau bị bắt , giưa 4ddường quyên sinh ?

71* Thanh liêm vốn sẵn tính trời
Tiền muôn , bạc vạn chẳng dời lòng ngay
Tài đối đáp thật là hay
Trạng nguyên hai nước , ông này là ai ?

72* Một võ tướng , một văn quan
Bị vây , thà chết không hàng mới trung
Bình thuốc độc , ngọn lửa hồng
Thành xưa ghi dấu , anh hùng còn đây

73* Lập căn cứ giữa đồng lầy
Hai năm kháng chiến , giặc Tây nể vì
Sử vàng Bãi Sậy còn ghi
Hỏi ông Vua ấy tên gì , ai ơi ,

74* Đố ai giúp Bắc Bình Vương
Kéo quân ra chiếm miếu đường Thăng Long
Làm cho Trịnh Khải đào vong
Vua Lê đẹp ý nhưng không đoái hoài ?

75* Bậc anh hùng tài không đợi tuổi
Sáu chữ cờ giong ruổi khắp nơi
Đánh cho quân giặc tơi bời
Chương Dương , Hàm Tử rạng ngời chiến công

76* Khiêm , Ung , Liêm , Tống quân vỡ mật
Phá Chiêm thành mới thật là gan
Tướng nào tài đức vẹn toàn
Bảy mươi tạ thế , Vua ban Phúc Thần ?

77* Lấy Dạ Trạch làm nơi kháng chiến
Mơ ngày về đánh chiếm Long Biên
Nhiều năm kham khổ liên miên
Hỏi ai ngang dọc khắp miền sậy lau ?

78* Ai là kẻ hôn quân bạo ngược
Cố giết anh để được làm Vua
Ngày đêm yến tiệc say sưa
Đứng ngồi chẳng được , nằm bừa trên ngai ?

79* Người Hà Tĩnh mặt đen như mực
Từng chiêu binh ra sức chống Tàu
Nghệ An chiếm được buổi đầu
Tấm gương trung dũng, đời sau còn truyền

80* Ông trạng nào mới mười hai tuổi
Bị cho về học hỏi ít năm
Sứ Tàu sau đó sang thăm
Lại ra đối đáp , khó khăn chẳng từ ?

81* Ào ào Pháp chiếm miền Đông
Lãnh binh bảo vệ non sông xóm làng
Đánh Chợ Lớn, phá Tân An
Rồi về Kiển Phước bảo toàn chiến khu
Sau vì tùy tường hèn ngu
Nghĩa quân đã bị giặc thù đánh tan

82* Làng Nguyệt Ức có một người
Khai Xuyên tên chữ , hiệu thì Hạnh Am
Đang làm tri huyện bỏ quan
Lục niên ẩn tích , dạy đàn học sinh
Giúp mưu nguyễn Huệ Bắc Bình
Đố ai biết được tiên sinh tên gì ?

83* Quê người ở Hà Tĩnh
Đi thi đỗ Đình Nguyên
Từng làm quan Ngự Sử
Khẳng khái, Thuyết ,Tường kiêng
Vì dân ra chống Pháp
Gian khổ suốt mười niên
Văn Thân dù tan rã
danh thơm vẫn lưu truyền

84* Giúp quan Tán Lý họ Phan
Lập đồn kháng chiến , Vũ Quang diệt thù
Đêm ngày gian khổ công phu
Đúc nên súng đạn, tiểu trừ thực dân
Chiến trường oanh liệt xả thân
Còn treo gương sáng cho dân đời đời

85* Ai từng đánh đuổi giặc Ân ?
Ai xin chém bảy nịnh thần không tha ?

86* Ai vì nước, bỏ thù nhà ?
Ai từng đánh trận Đống Đa vang lừng ?

87* Phú Xuân ai nữa anh hùng ?
Ai từng tuốt kiếm ở vùng núi Lam ?

88* Ai cầm đầu đảng Văn Thân
Thần đồng ai đã dự phần nhớ dai ?

89* Đố ai trẻ tuổi cao tài
Cờ để sáu chữ chưa phai nét vàng ?

90* Đố ai đan sọt giữa đàng
Giáo đâm lũng vế rõ ràng không hay ?

91* Khởi nghĩa tại Bắc Ninh
Hai mươi năm du kích
Làm hao mòn quân địch
Hùm Yên thế vang danh
Pháp phải thuê lưu manh
Lương Tam Kỳ ám sát
Xác thân dù tan nát
Nghĩa khí vẫn lưu truyền

92* Ba Đình chiến lũy vừa xây
Giao thông hai ngã , giặc Tây nghẽn đường
Bao lần tổn lính, hao lương
Phải đem quân lực hùng cường tấn công
Chiến trường cả tháng mới xong
Anh hùng tuẫn tiết một lòng vì dân

93* Ngai vàng ấy nhục hay vinh
Hồ sen gửi tấm thân tình ông câu
Bỏ thành ra bến Văn Lâu
Hiệp cùng Trần, Thái cầm đầu nghĩa quân
Không ngờ bị kẻ phản dân
Đành ôm quốc hận gửi thân lưu đày

94* Được tin cấp báo hỏi ai
Xua quân ra Bắc diệt loài xâm lăng
Ngọc Hà khí thế thêm hăng
Muà xuân chiến thắng dựng bằng uy danh
Bạt hồn tướng tá Mãn Thanh
Nghìn năm vinh hiển , sử xanh còn truyền

95* Hỏi ai đan sọt giữa đường ?
Còn ai đánh chiếm thuyền lương của Tàu ?

96* Tướng nào đã thả bổ câu ?
Tướng nào thà chết , chẳng đầu giặc Nguyên ?

97* Tướng nào chuyên lặn đục thuyền ?
Và ai nổi tiếng thiếu niên anh hào ?

98* Còn ai đổi mặc hoàng bào ?
Bình Ngô Đại Cáo người nào soạn ra ?

Advertisements

8 Responses to “Đố vui Việt sử”

 1. Lê Hoàng Long Says:

  Cám ơn anh Thống. Hơn 90 câu, mà có nhiều câu em không biết, lục lại sách coi thì chắc biết thêm vài câu nữa. Thôi biết câu nào trả lời câu đó vậy 🙂 . Bà con xông vô làm hết 94 câu này nha! Xong rồi mình sẽ làm một cái danh sách các câu trả lời, gom chung vô một chỗ.

  6. Đinh Bộ Lĩnh.
  10. Trương Định ?
  12. Trưng Trắc.
  13. Triệu Thị Trinh.
  14. Ngô Quyền.
  15. Lý Thường Kiệt.
  17. Lê Lợi.
  18. Nguyễn Huệ.
  20. Hoàng Diệu.
  21. Phan Đình Phùng.
  24. Hoàng Hoa Thám.
  25. Phan Bội Châu.
  30. Lê Lai.
  31. Nguyễn Trãi.
  34. Trần Bình Trọng.
  35. Mạc Đĩnh Chi ?
  36. Chu Văn An ?
  38. Hoàng Diệu.
  41. Đinh Bộ Lĩnh.
  42.
  43. Lý Thường Kiệt.
  46. Nguyễn Trãi.
  47. Phùng Hưng.
  50. Hoàng Hoa Thám.
  51. Nguyễn Huệ.
  52. Lê Lai.
  54. Mai An Tiêm.
  55. Lê Lợi.
  56. Lê Quý Đôn ?
  58. Lê Lai.
  59. Đinh Bộ Lĩnh.
  60. Trần Thủ Độ.
  61. Diên Hồng.
  62. Thánh Gióng.
  63. Trưng Trắc.
  64. Triệu Thị Trinh.
  66. Lý Thường Kiệt.
  68. Hai Bà Trưng.
  71. Mạc Đĩnh Chi.
  74. Ngô Văn Sở ?
  75. Trần Quốc Toản.
  76. Lý Thường Kiệt.
  78. Lê Long Triều, ý nhầm… Lê Ngọa Triều hay còn gọi Lê Long Đỉnh :-).
  80. Nguyễn Hiền.
  81. Nguyễn Hữu Huân ??
  85. Thánh Gióng và Chu Văn An.
  86. Nguyễn Trãi và Nguyễn Huệ.
  87. Bùi Thị Xuân và Lê Lợi.
  89. Trần Quốc Toản.
  90. Phạm Ngũ Lão.
  91. Hoàng Hoa Thám.
  94. Nguyễn Huệ.
  95. Phạm Ngũ Lão và Yết Kiêu.
  96. Trần Nguyên Hãn và….
  97. Yết Kiêu và Trần Quốc Toản.
  98. Lê Lai và Nguyễn Trãi.

 2. Lê Hoàng Long Says:

  Quên, số 42. là Trần Cảnh, chồng của Lý Chiêu Hoàng.

 3. Lê Hoàng Long Says:

  Quên nữa, 79. là Mai Thúc Loan 🙂 .

 4. PVT Says:

  Rất hay… và rất có màu sắc dân ca. Em cũng vậy, có nhiều câu cũng không rành lắm. Mà sao lại bắt đầu từ số sáu vậy?

 5. htluan Says:

  Đáp nhanh không xem lại sách vở:
  19. Nguyễn Tri Phương
  29. Đặng Dung
  32. Nguyễn Trường Tộ
  33. Nguyễn Công Trứ
  44. Tô Hiến Thành
  45. Bùi Thị Xuân
  48. vua Hàm Nghi (?)
  49. Phan Đình Phùng

 6. htluan Says:

  Trả lời khác với, hoặc thêm một phần cho mấy câu của Long:

  86. Trần Hưng Đạo …
  95. … và Trần Khánh Dư
  96. … và Trần Bình Trọng
  97. … và Lê Văn Tám 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: