Luận văn

Cả nhà ai rãnh đọc chơi nhé. Chương cuối có mấy cái bất đẳng thức vui vui.

https://gvietmathnet.files.wordpress.com/2007/06/thesenguyen.pdf

2 Responses to “Luận văn”

 1. LD Says:

  Impressive!!!
  Downloaded and still reading it.

  It’d be more impressive if you answered my old question. Just kidding! 🙂

  I think the answer is YES. I am still checking my argument. Many mistakes so far! 😦

 2. htluan Says:

  Mấy trang đầu là tiếng Pháp, nhưng mấy chương bên trong lại có tiếng Anh. Sẽ đọc kỹ hơn. Cám ơn.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: