news

Theo tin mới nhận được: anh Dự là học trò thứ 100 của Temam. Một con số rất đẹp. Plus, cũng từ Temam, job anh Dự kiếm được không nhờ khí của Temam chút nào. 😀 😀

Bà con nên chúc mừng anh Dự.

good week.

Toán.

PS. Copy and paste theo suggestion của anh Long:

One Response to “news”

  1. dxpham Says:

    Cám ơn Toán nhiều. Thật ra Dự cũng bất ngờ về con số này. Temam nói rằng còn 3 người học trò chưa update trên Math Genealogy nên hiện giờ vẫn đứng thứ hau sau Arnold King from Havard University sanh sách top advisor

    http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/html/php/extrema.php

    Tương lai thì Temam sẽ là top 1 trong sanh sách 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: