Lại thơ

Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông ?

Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc ?

Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ ?

Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?

Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách ?

Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành ?

Bao nhiêu lời nói dối mới làm anh hiểu em ?

Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ ?

Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải ?

Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau ?

Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời… !

Nguồn: không bít ở đâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: