Toán và chưởng của Kim Dung

Giáo sư hướng dẫn: sư phụ
Chứng minh đươc bài toán khó: nội công thâm hậu
Cửu âm chân kinh: cái này mỗi ngành có mỗi cuốn
Cửu dương thần công: chắc mỗi ngành có một cuốn
Định lý: chiêu thức
Hội nghị toán: đại hội võ lâm
Nhà toán học nổi tiếng: giáo chủ
Viết được nhiều bài báo: biết nhiều loại chưởng
Ngồi làm toán: đang luyện chưởng 🙂
Không còn nhớ định lý gì cả: lấy vô chiêu thắng hữu chiêu
Một ngành toán: một bang hay một giáo phái
Đi thuyết trình: múa chưởng
Đại học Princeton: Thiếu Lâm Tự
Làm toán nhiều quá nên trở nên hơi khác người: tẩu hoả nhập ma 🙂
Đọc sách toán: luyện kiếm tông
Giải bài toán: luyện khí tông
Carl Friedrick Gauss: Ma kiếm độc cô cầu bại
Thư viện: Tàng kinh các
Xin đi học Ph.D:tầm sư học đạo
Xong Ph.D : xuống núi lưu lạc chốn giang hồ 🙂
Xin grant: múa Đả cẩu bổng pháp 🙂
Ông nào xin được nhiều grant nhất: Bang chủ Cái Bang Hồng Thất Công

Mời các cao thủ tiếp tục so sánh 🙂

One Response to “Toán và chưởng của Kim Dung”

 1. LD Says:

  Giáo sư phản biện: sư thúc (hay sư bá)
  Chứng minh đươc bài toán khó: đả bại quái kiệt (nội công thâm hậu chưa chắc được!)
  Cửu âm chân kinh: cái này mỗi ngành có mỗi cuốn (dạy mánh mung)
  Cửu dương thần công: chắc mỗi ngành có một cuốn (dạy cơ bản nội công)
  Định lý: một chưởng pháp (chiêu thức -> lemma)
  Nhà toán học nổi tiếng: giáo chủ / đại ma đầu
  Viết được nhiều bài báo: đả bại nhiều anh hùng / gõ trống khoe thiên hạ
  Ngồi làm toán: đang luyện chưởng / đang đấu chưởng
  Không còn nhớ định lý gì cả: lấy vô chiêu thắng hữu chiêu / tự thân xuất phát
  Đi thuyết trình: múa chưởng / khoe võ / mãi võ nuôi thân
  Làm toán nhiều quá nên trở nên hơi khác người: tẩu hoả nhập ma / giả bộ khác người cho giống sư phụ
  Đọc sách toán: luyện kiếm phổ
  Carl Friedrick Gauss: Ma kiếm độc cô cầu bại ? (Ổng có mấy bài giải hổng được kia mà ?)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: