Một vài packages vẽ hình trong Tex

Bạn đã từng tự hỏi sao để vẽ Venn diagram khi dạy Finite Math hay muốn vẽ flow chart hoặc thêm thắt hình vẽ trong bài giảng hoặc thuyết trình của mình thêm sinh động? Hãy bỏ ít thời gian đọc về PstricksPGF và Tikz. Pstricks là package mạnh nhất hiện nay và PGF & Tikz là package mới phát triển và được xem là portable hơn. Ngoài ra, bạn có thể xem những ví dụ của Pstricks của PGF và Tikz rồi chế biến cho riêng mình.

Dự

Advertisements

8 Responses to “Một vài packages vẽ hình trong Tex”

 1. dxpham Says:

  Dự đang tìm cách update TeTex để chạy PGF vá TiKz thì mới hay là Thomas Esser ngưng không bảo quản TeTex nữa từ May 2006. Chương trình mới để chạy trong Linux sẽ là TexLive. Thật là tiếc, mất đi một free software.

 2. TDo Says:

  Em đang tính add một cái hình vẽ bằng Tikz vào presentation làm bằng beamer. Cái file hình chạy 1 mình thì ngon, nhưng không biết khi em xài \input{filehinh} thì em có phải làm gì để cái kích thước của hình vừa với cái slide không? Em xài \input mà nó cứ báo lỗi hoài.

 3. dxpham Says:

  TDo, anh có xài trong beamer rồi, mọi thứ đều tốt. Điều quan trọng là dòng thêm package Tikz ở trên dòng \begin{document}

  \usepackage{tikz}

  và phải bỏ đi dòng \usepackage{pstricks} vì hai package này hiện tại không xài chung được trong một document.

  Một ví dụ:

  \documentclass[13pt]{article}

  %******************** GRAPHIC *********************
  \usepackage{tikz}
  \usepackage{verbatim}

  \newcommand{\gammaD}{\Gamma_{\!{\rm{D}}}}
  \newcommand{\gammaN}{\Gamma_{\!{\rm{N}}}}
  %****************** MATH FONTS ****************
  \usepackage{bbm}
  \usepackage{amssymb,amsmath,enumerate}%{, amsfonts, amsbsy}
  \usepackage{colortbl,color,epsfig}

  \begin{document}
  \thispagestyle{empty}
  \begin{center}
  \begin{figure}[htb]
  \tikzstyle{format} = [draw, thin, fill=blue!20]
  \begin{tikzpicture}[ auto,>=latex’, thick,join=round,scale = 2]
  \clip (-1.2,-1.2) rectangle (1.2,.2);
  \path (-1,-1) node[below] {$-1$}
  (-1,-1) node[left] {$0$}
  (0,-1) node[below] {$0$}
  (1,-1) node[below] {$1$}
  (-1,0) node[left] {$1$}
  (-.5,-.5 )node {$\Omega_1$}
  (.5,-.5 )node {$\Omega_2$};
  \draw (-1,-1) — (1,-1);
  \draw (-1,-1) — (-1,0);
  \draw (-1,0) — (1,0);
  \draw (1,0) — (1,-1);
  \draw (0,0) — (0,-1)node[midway,left]{$\Gamma$};
  \end{tikzpicture}
  \caption{The rectangle $\Omega= \Omega_1 \cup \Omega_2$}
  \end{figure}
  \end{center}
  \end{document}

  Chú ý rằng ví dụ này không xài beamer nhưng chuyển qua beamer thì cắt và dán \usepackage{tikz} và mấy dòng vẽ hình. Muốn chỉnh sửa kích thước hình thì chỉnh tham số scale
  ở dòng \begin{tikzpicture}[ auto,>=latex’, thick,join=round,scale = 2].

 4. TDo Says:

  Thanks anh.

  À em tính alternate color cho rows trong table. Google thì thấy có mẫu thế này

  \begin{frame}
  \frametitle{Famous Composers}
  \begin{center}
  \rowcolors{1}{RoyalBlue!20}{RoyalBlue!5}
  \begin{tabular}{|l|c|}\hline
  J.\ S.\ Bach & 1685–1750 \\
  W.\ A.\ Mozart & 1756–1791 \\
  L.\ Beethoven & 1770–1827 \\
  F.\ Chopin & 1810–1849 \\
  R.\ Schumann & 1810–1856 \\
  B.\ Bart\ & 1881–1945 \\ \hline
  \end{tabular}
  \end{center}

  Nhưng em không biết là xài package nào (xcolor?). Với lại cái !20 và !5 trong câu \rowcolors có nghĩa là gì.

  Thanks

 5. dxpham Says:

  Mình xài xcolor với option table thi` chạy được (\usepackage[table]{xcolor}). Còn blue!5!black có nghĩa là blue 5% black 95%, khi không có màu thừ hai thì blue 5% + 95% màu mặc định (white)

 6. TDo Says:

  Em để nó chạy 1 mình 1 file tex riêng thì rất ổn, nhưng khi bỏ vào beamer thì nó cứ báo lỗi.
  \documentclass{beamer}
  \usepackage{beamerthemeshadow}
  \usepackage{pgf}
  \usepackage{graphicx}
  \usepackage{amsmath}
  \usepackage{xspace}
  \usepackage{hyperref}
  \usepackage[table]{xcolor}

  \begin{document}
  ….
  \section{Summary of accomplished work}
  \subsection{Ligand structure correction}
  \frame{\frametitle{PDB codes of the complexes containing incorrect ligand structures}
  \definecolor{red}{rgb}{1,0,0}
  \begin{center}
  \rowcolors{1}{red}{}
  \begin{tabular}{|l|c|}\hline
  J.\ S.\ Bach & 1685–1750 \\
  W.\ A.\ Mozart & 1756–1791 \\
  L.\ Beethoven & 1770–1827 \\
  F.\ Chopin & 1810–1849 \\
  R.\ Schumann & 1810–1856 \\
  B.\ Bart\ & 1881–1945 \\ \hline
  \end{tabular}
  \end{center}
  }

  Nó báo lỗi
  1/Option clash for package xcolor
  2/Undefined control sequence \begin{center} \rowcolors

 7. Anonymous Says:

  À, quên, beamer xài xcolor. Cái này chạy được trong file beamer:

  \documentclass[table,serif]{beamer}
  \usepackage{colortbl}
  \frame{\frametitle{PDB codes of the complexes containing incorrect ligand structures}
  \definecolor{red}{rgb}{1,0,0}
  \begin{center}
  \rowcolors{1}{red}{}
  \begin{tabular}{|l|c|}\hline
  J.\ S.\ Bach & 1685–1750 \\
  W.\ A.\ Mozart & 1756–1791 \\
  L.\ Beethoven & 1770–1827 \\
  F.\ Chopin & 1810–1849 \\
  R.\ Schumann & 1810–1856 \\
  B.\ Bart\ & 1881–1945 \\ \hline
  \end{tabular}
  \end{center}
  }

 8. TDo Says:

  Các anh cho em hỏi, em download thử cái file tex của cái flowchart thứ 3 về chạy thì nó báo lỗi, có cách nào khắc phục không?

  http://www.tug.org/PSTricks/main.cgi?file=psmatrix/psmatrix#cd


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: