Chia tay

Phan Bội Châu

Dẫn: Năm 1905, Phan Bội Châu xuất dương ra nước ngoài cầu viện cho việc cứu nước. Mồng hai tháng giêng năm Ất tị (1905), cụ từ giã anh em ở Hải Phòng. Đây là bài thơ khi chia tay (không có tựa đề).

Sinh vi nam tử yếu hy kỳ,
Khẳng hứa càn khôn tự chuyển di.
Ư bách niên trung tu hữu ngã,
Khởi khiên tài hạ cánh vô thuỳ?
Giang sơn tử hĩ sinh đồ nhuế,
Hiền thánh liêu nhiên tụng diệc si.
Nguyện trục trường phong Đông hải khứ,
Thiên trùng bạch lãng nhất tề phi.

Theo Ngục Trung Thư (1914).

Bản dịch của Đào Trinh Nhất:

Khác thường bay nhảy mới là trai,
Chẳng chịu vần xoay mặc ý trời!
Trong cuộc trăm năm đành có tớ,
Rồi sau muôn thuở há không ai?
Non sông đã mất, mình khôn sống,
Hiền thánh đâu còn, học cũng hoài.
Đông hải xông pha nương cánh gió,
Nghìn làn sóng bạc múa ngoài khơi.

Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 3, trang 175-176.
Chương Thâu sưu tầm và biên soạn. NXB Thuận Hoá, Huế 1990

Ngoài ra còn các bản dịch rất hay khác (sẽ đánh máy khi tìm được)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: