Hải ngoại huyết thư II(n-1)

Phan Bội Châu (1906)
Lê Đại dịch ra thơ Quốc ngữ.

PHẦN THỨ HAI (tiếp)

Phần tiếp: Kêu gọi cả nước đồng lòng gồm 10 mục:

1. Phú hào phải đồng tâm,
2. Đương đồ sĩ tịch (lan lại tại chức) phải đồng tâm,
3. Quý gia đệ tử (con em nhà quyền quý) phải đồng tâm,
4. Thiên chúa giáo phải đồng tâm,
5. Thuỷ, lục, tập binh phải đồng tâm,
6. Du đồ hội đảng (những tổ chức cách mạng lúc đó) phải đồng tâm,
7. Thông, ký, bồi, bếp phải đồng tâm,
8. Chị em bạn gái phải đồng tâm,
9. Cừu gia đệ tử (con em những nhà có thù với giặc) phải đồng tâm,
10. Hải ngoại du học phải đồng tâm.

Phần cuối:

……………
Nếu cả nước đồng lòng như thế,
Việc gì coi cũng dễ như không.
Không việc gì việc không xong,
Nếu không xong, quyết là không có trời.
Có lẽ nào mặt trời mọc tối?
Có lẽ nào nửa buổi mọc sao?
Núi kia có lẽ không cao?
Bể kia há có lẽ nào không sâu?
Dẫu gươm sắc kề đầu có hỏi,
Bấy nhiêu lời quyết nói không sai.
Vậy mà tưởng vậy mà thôi,
Nhưng ta còn ngại cho người nước ta:
Người nước ta sinh ra còn dại,
Non sông này tuổi hãy còn thơ.
Chính không có phủ, giáo chưa ra trường (1)
Bụng ví có, phú cường cũng dễ,
Lòng đã không, nô lệ không oan.
Ví người hai nước không quen,
Gặp cơn sóng gió cùng thuyền cứu nhau.
Biết như thế không cầu mà hợp,
Chẳng biết ra, dẫu hợp mà tan.
Ví như gà nhốt cùng đàn,
Cá nuôi cùng chậu có toàn được đâu!
Người mình lắm bao nhiêu càng dại,
Lợi đến đâu bâu lại như ruồi.
Người ngoài coi bằng như trời,
Người mình coi vẫn như gai cạnh mình.
Cũng biết nghĩa lạc vinh, ô nhục(2)
Cũng biết đường xu phúc, tị sai(3)
Cớ sao ai cũng như ai,
Điều hay bảo đến tận nơi không làm?
Bởi cái tội chịu cam ngu nhát,
Đã ngờ nhau lại ghét nhau cùng,
Bảo rằng cũng một cái lòng,
Rùa bay, rắn nhảy, quyết không được nào!

(còn nữa)

(1) về chính trị thì mình không có chính phủ của mình, về giáo dục thì trường học không ra trường học
(2) vui thích sự vẻ vang, chán ghét sự sỉ nhục
(3) đến với hạnh phúc tránh xa tai vạ

Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 2.
Chương Thâu sưu tầm và biên soạn. NXB Thuận Hoá, Huế 1990

Phần Một: [1] [2] [3]
Phần Hai: [1] [2] . . . [n-1] [n]

Advertisements

4 Responses to “Hải ngoại huyết thư II(n-1)”

 1. hoahoangphuong Says:

  Không biết mình comment vào đây có sao không 😀 (vì bị lạc đề). Nhưng mình muốn “tuyên truyền” giúp bạn Lê Việt Hồng. Nếu được các bạn ủng hộ nhé (truyên truyền giúp bạn ấy :D)
  http://
  http://

  Xin lỗi nhé.

 2. PVT Says:

  Đi chơi mà cũng cần quảng cáo nữa hà ? Người ta đang đọc huyết thư mà lại quảng cáo đi chơi vào… Thật là…

 3. gvietmath Says:

  Chào bạn hoahoangphuong,
  Xin lỗi là chúng tôi đành gỡ đường dẫn của bạn để tránh các trường hợp quảng cáo, tuyên truyền hay spam sau này. Nếu bạn biết rõ câu chuyện, bạn có thể viết bài cảm nhận hay bình luận thì sẽ tự nhiên hơn.
  Thân
  GVietMath

 4. hoahoangphuong Says:

  Xin lỗi nhé! Mình sẽ rút kinh nghiệm.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: