Chuyện Thiền

Hoàng Thạch Luân

1. Trò đến hỏi thầy: Thế nào là Đại Việt? Thầy bèn dùng thần thông hóa thành sông, núi, biển, hồ, đất liền, đảo khơi, đồng bằng, nương rẫy, …, tất cả vô cùng to lớn. Sau đó thu nhỏ lại, càng nhỏ càng sáng cho đến khi nhỏ bằng bàn tay thì sáng rực rỡ.

2. Trò đến hỏi thầy: Thế nào là Đại Việt? Thầy bắt ấn, niệm chú khiến Lạc Long Quân, Âu Cơ, … Tiên Dung, Chử Đồng Tử, … cho đến Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, … Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, … Nguyễn Hữu Cảnh, … Nguyễn Du, … Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, … tất cả hiện về. Trò sợ quá bèn bỏ chạy.

3. Trò đến hỏi thầy: Thế nào là Đại Việt? Thầy đang ăn bánh chưng, bánh giầy người ta biếu, nhưng vì ăn chay nên phải gạn thịt qua một bên, nghe vậy liền chộp miếng thịt, cho vào miệng nhai tuốt.

4. Trò đến hỏi thầy: Thế nào là Đại Việt? Đang cầm quyển “Đai Việt sử ký toàn thư”, thầy đập vào đầu trò cái bộp.

5. Trò đến hỏi thầy: Thế nào là Đại Việt? Thầy lẩm bẩm: Khéo rồi chẳng còn tháp Chàm, cồng chiêng, tượng nhà mồ, các bản trường ca, kèn lá, chợ tình nữa.

6. Trò đến hỏi thầy: Thế nào là Đại Việt? Thầy đáp: Ta là người Đại Việt, còn con?

7. Trò đến hỏi thầy: Thế nào là Đại Việt?
Thầy hỏi lại: con có đủ tiền để thầy trò ta đi chơi một vòng khắp mọi miền không?
– Dạ không.
– Vậy thôi ra đầu ngõ ăn phở vậy.

8. Trò đến hỏi thầy: Thế nào là Đại Việt? Thầy đọc: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

9. Trò đến hỏi thầy: Thế nào là Đại Việt? – Động đất ở Iran, con có giúp đỡ gì không?

10. Trò đến hỏi thầy: Thế nào là Đại Việt? – Hôm qua thằng Bờm tới nói với thầy là nó muốn đổi quạt mo lấy quạt máy.

11. Trò đến hỏi thầy: Thế nào là Đại Việt? – Tình tính tang …

12. Trò đến hỏi thầy: Thế nào là Đại Việt? – Con nghĩ ra được điều gì hay muốn nói cho thầy nghe phải không?

13. Trò đến hỏi thầy: Thế nào là Đại Việt? Thầy đáp: con hỏi người viết truyện này đi.
– Nhưng ông ta không trả lời.
– Vậy con hỏi người đọc truyện đi.
– Họ không đáp.
– Vậy đúng rồi, đừng hỏi người ta nữa.

14.

15. Thầy đến hỏi trò: Thế nào là Đại Việt?

Minnesota ngày 10.8.2007

2 Responses to “Chuyện Thiền”

  1. Anonymous Says:

    Nhật Vương Lươn Nhãn

  2. Anonymous Says:

    hay ghê


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: