Excel 2007 có lỗi.

Theo ZDNet, khi nhân 5.1 với 12850 trong Excel 2007, ta được kết quả 100000 (?!). Không biết có còn lỗi nào kiểu như vậy trong Excel hay không, kẻo dùng Excel để tính tiền thuế hay để trả góp tiền nhà mà bị trội ra thì khổ.

3 Responses to “Excel 2007 có lỗi.”

  1. Thuan Says:

    Tôi update lên sp1 thì thấy không còn lỗi trên

  2. Anonymous Says:

    7.1 X 850 nua!!!

  3. HTLuan Says:

    Vậy thì chuyển qua xài Linux đi hoặc là OpenOffice trong Windows 🙂 .


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: