Lịch sử xưa không cũ

Nhân vụ người Tàu đang bành trướng ra biển Đông với việc xác lập hệ thống hành chính, quân sự trên các quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa mà chúng đã cướp được từ tay Việt Nam, rất nhiều cuộc biểu tình, phải đối của người Việt đã nổ ra khắp nơi. Sự việc này cũng đặt ra một thách thức to lớn cho dân tộc ta vào đầu thế kỷ 21 này. Việc đánh giá, nhìn nhận và vạch ra đường đi nước bước về lâu về dài đòi hỏi có cái nhìn sâu rộng, vượt lên những kích động nhất thời. Những bài học lịch sử của nước ta và các nước khác góp ích một phần trong đó. Nhân đây tôi xin giới thiệu một bài viết về kinh nghiệm thành công của Nhật Bản hồi thế kỷ 19:

Phản ứng của Nhật hồi thế kỷ 19 trước hiểm họa ngọai xâm

trên blog No-Mind. Còn bài học rút ra từ những thất bại của Việt Nam trong cùng hoàn cảnh lịch sử thì lại quá nhiều! (Tuy nhiên các phong trào canh tân cải tổ của nước ta sau đó lại khác). Trên cùng blog đã nêu còn có bài viết

Học hỏi từ Nhật_Ngòai biểu tình ta còn làm được gì?

với nhiều gợi mở cho việc giúp đất nước dần dà trở nên văn minh hơn và phồn thịnh hơn”, được xem là quan trọng hơn và sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đến việc chống trả sự xâm lăng của người Tàu.

Nếu có góp ý gì về hai bài viết trên, mời bạn đọc vui lòng viết vào blog No-Mind đó.

3 Responses to “Lịch sử xưa không cũ”

 1. Thang Huynh Says:

  Em nghĩ anh Luân nên dùng từ chính phủ Trung Quốc thì hay hơn từ “người Tàu.” Anh dùng từ này em thấy sẽ xúc phạm nhiều Hoa Kiều đang sống trên đất nước ta, mà em biết không ít trong số họ cũng đang làm những việc bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

 2. danca Says:

  Có bài viết này hơi dài, mời mọi người cùng đọc và cho ý kiến:

  http://hoangsa.org/diendan/viewtopic.php?f=6&t=965&p=8589#p8589

 3. htluan Says:

  Bạn Thang Huynh,
  Cám ơn bạn đã góp ý và tôi xin lỗi nếu như ai đó hiểu lầm. Trong bài viết, với một sự kiện cụ thể này thì cụm từ “người Tàu” chỉ những người Tàu sống trên đất Tàu, với chính phủ Tàu ở Bắc Kinh.
  Mến.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: