Tạo database cho bibtex

Bibtex được dùng để quản lý và trích dẫn các tài liệu tham khảo cho các bài báo khoa học hay sách. Bibtex dễ xài (anh N. T. Toán có ví dụ trên blog), nhưng cần dữ liệu (database). Điều này làm nhiều người chùn bước vì không muốn phải ngồi gõ thông tin tài liệu trước khi dùng được Bibtex. Tuy nhiên, đối với các bài báo toán học thì MathSciNet sẽ giúp ta dễ dàng tạo ra dữ liệu cần thiết (mà không cần ngồi mổ bàn phím làm gì!). Sau đây là các bước thực hiện:

  • Vô MathsciNet tìm các bài báo, sách mình muốn. Nhấn vô Clipboard dưới từng bài.
  • Khi đó, mục mới ClipBoard hiện ở hàng menu góc phải, phía trên. Nhấn vô đó.
  • Sang trang mới: Drop down menu (select format): chọn Citations (bibTex), rồi nhấn Save Clip. (mấy thứ khác nhìn cũng hay nhưng mình không biết xài!)
  • Copy and Paste (happily).

Tất nhiên bài nào chưa lên MathSciNet thì mình phải gõ rồi.

Chú ý là MathSciNet tự động tạo Keys/Labels cho các tài liệu. Để cho dễ xài thì mình nên sửa lại các Labels này.

Tìm Label của tài liệu cần trích dẫn: Cách đơn giản nhất là bạn tìm ngay trong file bibtex bằng chức năng “Search” chẳng hạn. Tuy nhiên nếu bạn thấy file tex này rối mắt thì có một cách khác lòng vòng hơn, nhưng nhìn lại đẹp mắt như sau. Viết một file Latex khác có dùng bibtex và gói (package) Showkeys. Dùng lệnh \nocite{*} để liệt kê mọi tài liệu trong file bibtex. Dùng PDFLaTeX để tạo (hay chuyển file dvi thành) file pdf rồi “search” danh sách tài liệu có kèm theo labels trong file pdf này.

Bây giờ không có lý do gì mà bạn không xài BibTeX. (Well, not quite.)

One Response to “Tạo database cho bibtex”

  1. Anonymous Says:

    Không biết mọi người có chú ý điểm này không. Hôm trước Dự tìm hoài mới ra nên viết ra đây nhân tiện anh Luân nhắc tới \nocite. Lệnh \nocite{label} liệt kê ra reference *label* mà không cite ra trong bài báo. Kể cũng lợi hại.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: