Forum: Funding Rank of Mathematicians

Nhân chuyện mọi người bàn về chuyện xin tiền, mời mọi người xem cho vui funding từ NSF. Còn DOE funding thì chưa thấy.

Advertisements

One Response to “Forum: Funding Rank of Mathematicians”

  1. htluan Says:

    Vậy là sinh viên mới vào biết ai là người đáng nhận làm thầy rồi 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: