Tin vui cho khoa học Việt Nam

http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1945379_1944416_1944435,00.html

Chúc mừng anh Châu.

Advertisements

Tin Mới

Có tin này cho anh em đây…

Tin trên Dân Trí:

http://dantri.com.vn/c25/s25-365382/luu-hoc-sinh-duoc-o-lai-nuoc-ngoai-3-nam-sau-khi-tot-nghiep.htm

VietStudies cũng cón bản tin:

http://www.viet-studies.info/DuThao_QuanLyCongDan.pdf

Anh Luân nhà minh vi phạm nghị định nặng rồi nhá.