Tin Mới

Có tin này cho anh em đây…

Tin trên Dân Trí:

http://dantri.com.vn/c25/s25-365382/luu-hoc-sinh-duoc-o-lai-nuoc-ngoai-3-nam-sau-khi-tot-nghiep.htm

VietStudies cũng cón bản tin:

http://www.viet-studies.info/DuThao_QuanLyCongDan.pdf

Anh Luân nhà minh vi phạm nghị định nặng rồi nhá.

One Response to “Tin Mới”

  1. Thong Says:

    Cái dự thảo quản lý lưu học sinh đó viết ra cho vui thôi chứ không thực hiện được đâu…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: