Tin vui cho khoa học Việt Nam

http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1945379_1944416_1944435,00.html

Chúc mừng anh Châu.

4 Responses to “Tin vui cho khoa học Việt Nam”

  1. HTLuan Says:

    Cám ơn Anonymous đưa tin. Hy vọng sẽ có mấy anh chị em noi gương N B C và thành công hơn nữa.

  2. T Says:

    dot toi day chi mong la vn co fields medal dau tien , em thi em chi mong duoc sang IAS thoi
    ah sao anh Luan it check mail the


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: