Video: Flow Instabilities

Tôi tìm lại được một đoạn phim “Flow Instabilities ” trên youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=yutbmcO5g2o&feature=BFa&list=ULENCnyh2j2kI&index=16

Advertisements

Video: Turbulence

Mấy đoạn video cũ tôi tìm được trên youtube:

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Sách về “Fluids in Porous Media”

Vài cuốn sách toán và kỹ thuật có thể tham khảo để hiểu về đề tài “Fluids in Porous Media”:

  • Dynamics of Fluids in Porous Media, của Jacob Bear, NXB Dover 1988 (In lại bản 1972 của NXB Elsevier).
  • Stability and Wave Motion in Porous Media, của Brian Straughan, NXB Springer 2008.
  • Convection in Porous Media, của D. A. Nield và A. Bejan, NXB Springer-Verlag 1992.
  • The Porous Medium Equation: Mathematical Theory, của Juan Luis Vazquez, NXB Oxford University Press 2007.