Ứng dụng của tóan học vào cuộc sống

Hôm qua có một ông tiến sỹ tóan lý phát biểu trên vnexpress là học toán xong chẳng biết học tóan để làm gì.  Để cho mọi người (ngoài ngành toán) hiểu thêm về các ứng dụng của toán trong cuộc sống, sau đây tôi sưu tầm các ứng dụng của toán học vào cuộc sống. Xin các bạn ở đây bổ sung thêm:

1)  Toán học ứng dụng vào quân sự:

Hàng năm, Hải quân và Không quân Mỹ tiêu tốn nhiều triệu USD cho các nghiên cứu toán học mà họ thấy có tiềm năng ứng dụng vào quân sự. Các ngành nghiên cứu này có thể bao gồm các ngành tối ưu, đại số tuyến tính, lý thuyết xấp xỉ, phương trình đạo hàm riêng, cơ chất lỏng, v.v Các ứng dụng có thể bao gồm xử lý tín hiệu radar, sonar, dò tìm mục tiêu đối phương, an toàn thông tin, mật mã, v.v.

2)  Toán học ứng dụng vào thị trường tài chính – kế toán:

Các ngân hàng lớn của thế giới đều có các phân tích viên sử dụng các mô hình toán dựa trên các phương trình vi phân ngẫu nhiên để dự đoán thị trường chứng khoán.

3) Toán học ứng dụng vào công nghiệp:

Lý thuyết tối ưu toàn cục và quy hoạch tuyến tính được sử dụng rộng rãi trong các phần mềm của các công ty khai khoáng, đại lý bán vé máy bay trực tuyến, các công ty vận chuyển hàng hải

4) Toán học ứng dụng vào công nghệ vũ trụ

Advertisements

One Response to “Ứng dụng của tóan học vào cuộc sống”

  1. HTLuan Says:

    Cám ơn Dr. LeGia đã chia sẻ thông tin, suy tư và kinh nghiệm. Theo tôi nhớ không lầm thì mấy bài toán Dr. LeGia làm rất gần với ứng dụng thục sự. Mấy thứ tôi làm gần đây thì gần ứng dụng hơn mấy năm trước nhưng vẫn nặng về giải tích. Mấy người bạn rủ làm ứng dụng thứ thiệt nhưng tôi khất cho đến sau … 40 tuổi ( 😦 chỉ vài năm nữa thôi).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: