Nghe nhạc dụ con nít học sử

Nghe nhạc dụ con nít học sử (ngày xưa và nay) chơi rồi so sánh:

Hai bài đầu tiên là tui nghe từ hồi nhỏ (của Lưu Hữu Phước)

Hội nghị Diên Hồng:

Bạch Đằng Giang:

Hai bài kế sau là mới (không biết của ai). Nghe xem nó có mùi phim bộ của Tàu không nhé (tui có coi vài bộ nên cũng không dám chắc). Chắc có mùi như vậy thì các cháu bây chừ mới thích nghe (để củng cố tình yêu với phim tàu?). Vả lại, nghe đâu nhà thơ Trần Đăng Khoa có nói “Ngồi buồn vạch cúc xem ch.., Xem xong còn thấy hơn phim nước mình!”. Trách các cháu cũng tội nghiệp!

Nam Quốc Sơn Hà

Bạch Đằng Giang dậy sóng (nghe khúc đầu chỉ thấy hò la tiếng tàu thộ! Ờ, mà có sẵn trên tivi thì đóng lại la chi cho mệt)

Advertisements