Bạn nghĩ gì về những đinh luật bảo toàn trong cơ học :)

Trong cơ học có 3 định luật cơ bản: đinh luật bảo toàn năng lượng, momentum, va angular momentum.

Hối nhỏ lúc đi học vật lý, thi 2 định luật đầu, mình còn hoi tin tin, cái cuối cùng thì chỉ bị ép buột mới sử dụng , và cũng không hiểu vì sao các bạn của mình lại tin những cái này đến vậy . Gần đây có luyện tập một số động tác cơ bản của mechanics, nên đã thấy những điều thú vị sau:

DL bảo toàn năng lượng là hệ quả của thừa nhận: Thời gian là homogeneous: “nghĩa là hiện tượng cơ học không phụ thuộc vào thời gian xảy ra”.

DL bảo toàn momentum là hệ quả của thừa nhận: Không gian là homogeneous: “nghĩa là hiện tượng cơ học xảy ra như nhau, nếu ta đem tịnh tiến hệ”.

DL bảo toàn angular momentum là hệ quả của thừa nhận: Không gian là isotropic: “nghĩa là hiện tượng cơ học xảy ra như nhau, nếu ta đem quay hệ”.

Các bạn yêu cơ học có thể tham khảo cuốn sách sau:
Mechanics của LD Landau, EM Lifshitz. Ở đây các bạn có thể tìm hiểu nhiều về tính chât vật lý của hệ . Còn các bạn thích tìm hiểu nhiều về tính chất toán học có thể tham khảo sách cua Arnold.

Thường làm toán ứng dụng cũng cần đến vật lý hoặc các ngành liên quan . Hy vọng các em ở nhà khi có cơ hội thì ráng học tốt những ngành này .

Ps: Mình không phải là người của đạo vật lý, nhưng thích vật ly, nên có gì anh em thông cảm

Advertisements