Ăn trưa!

Conference lunch!
Những người tham dự hội nghị Quantum Topology tháng 8/2007 đang ăn cơm bụi trên lề đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Người hói đầu, cao nhất ở hàng bên phải là Fields Medalist Vaughan Jones. Ảnh của Dror Bar Natan.

Advertisements