Kiếm việc sau tiến sĩ. 1/4

Vài lời: Loạt bài này là thư tôi trao đổi với bạn bè (khoảng 10.2005). Thư viết theo kiểu “nhớ đâu, nói đó” nên không chặt chẽ. Nay tôi sửa lại đôi chút gửi mọi người xem.

Research Statement và Teaching Statement và Cover Letter nữa, phải lên internet học hỏi thôi. Ai đi tìm việc postdoc nhiều lần hay tìm chân làm professor thì họ càng nhiều kinh nghiệm.

1. Research Statement: khoảng 2-3 trang.
– Giới thiệu bài toán/ngành của mình
– Kết quả mới của mình
– Hướng nghiên cứu, mở rộng
Chú ý:
– Viết từ ngữ dễ hiểu để nguời trái ngành cũng đọc và hiểu được
– Không được nói xạo về kết quả của mình, nhưng chọn đúng từ ngữ để nói lên tầm quan trọng của cac kết quả đó.
– Nếu trong trường/khoa mình gửi đơn có nguời làm cùng/gần ngành thì ráng lôi họ vào một chút (future colaboration). Nhất là nếu có liên hệ trước.

2. Teaching Statement:
– Philosophy: Tùy có ý gì hay thì bỏ vào (cần tìm hiểu thêm phần này).
– Experience: Nói sơ trước nay dạy dỗ như thế nào. Phải chứng tỏ mình có kinh nghiệm và tự tin.
– Nhấn mạnh nếu có phương pháp gì đặc biệt: dùng công nghệ, khoa học kỹ thuật mới trong giảng dạy, lôi cuốn sinh viên thảo luận theo nhóm, cho projects đặc biệt, gì gì nữa (tôi đọc của mấy tay khác 🙂 )
– Kiểm lỗi chính tả, ngữ pháp thật kỹ. Đưa người giỏi tiếng Anh xem, mà họ phải bỏ công ngồi đọc, nghĩ, sửa giùm mình mới được. Chỉ đọc lướt qua thì coi như không. Do đó trước hết mình phải viết lui viết tới nhiều lần, cái đầu nếu có bể ra vài lần cũng là chuyện thường!

3. Cover letter
– Nói rõ mình gửi vào kiếm chức vị gì. Mỗi khoa có đủ thứ postdoc mình phải nói rõ mình muốn cái nào.
– Tóm vài dòng kết quả nghiên cứu và khả năng giảng dạy (nhiều người bỏ phần này, tùy trường)
– Thêm vài thứ linh tinh gì nữa nếu cần. À, phải cám ơn và nói rõ các hồ sơ gửi kèm theo, địa chỉ để liên lạc…

(còn nữa)

Hoàng Thạch Luân

Phần 1 / Phần 2 / Phần 3 / Phần 4

One Response to “Kiếm việc sau tiến sĩ. 1/4”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: